Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Collage med tre bilder på olika medverkande.

  Fiskare, myndigheter och politiker möttes i Uddevalla


  God dialog präglade nationella yrkesfiskekonferensen i Uddevalla den 23-24 november. Trots skarpa skiljelinjer om havsplaneförslagen med betydande konsekvenser för fisket lyckades man hålla samtalet på en bra nivå.
 • Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik där själva tankstället visas

  Biogasproduktion med askfilterteknik


  Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna som finns. Genom att “röta” gödsel och skörderester kan energin som finns i restströmmar tillvaratas. På så sätt kan lantbrukare nyttja resurser som redan finns på gården. Om biogasen dessutom kan användas som fordonsgas kan den ersätta fossila drivmedel. Tack vare innovationsstödet EIP-Agri finns nu en biogasanläggning på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda där man med hjälp av askfilterteknik producerar fordonsgas till gårdens egna fordon.
 • Vattenyta med texten Sjömatens julkalender 2023 ovanpå.

  Missa inte Sjömatens julkalender under december


  Varje dag fram till jul släpper vi nytt innehåll i vår julkalender med sjömatstema som vi gör tillsammans med Hushållningssällskapet Västra och Sjömatsfrämjandet. Välkommen in och öppna dagens lucka!
 • Handla regionalt genom några få enkla knapptryck


  Det råder en obalans mellan utbud, tillgänglighet och efterfrågan mellan producent, dagligvaruhandel och konsument för regionala livsmedel. För att råda bot på detta drog projektet “Business to business to consumer - B2B2C - Licensierbar digital plattform till en ny affärsmodell för hållbar handel av regionala livsmedel” igång. Genom stöd från Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) utformas nu en plattform som ska skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan på regionala produkter för producent, dagligvaruhandel och konsument genom ökad tillgänglighet.

 • Magnus Börjeson från AgroÖst är ordförande i AKIS analysgrupp. Han har mörkblå kavaj och ljusblå skjorta.

  Samlad expertis analyserar centrala systemfrågor för att främja kunskap och innovation inom lantbruket


  AKIS analysgrupp finns nu på plats. Gruppen består av tolv medlemmar som representerar olika organisationer inom forskning, rådgivning och näringarna. Den fjärde december träffas alla för första gången i den nya konstellationen. Magnus Börjeson från AgroÖst är ordförande.
 • Närbilder på de tre ordföranden för analysgrupperna.

  Nu är analysgrupperna tillsatta


  Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att inrätta tre analysgrupper för åren 2023-2024: AKIS, Hållbara gröna näringar och Stärkt landsbygdsperspektiv. Nu är grupperna tillsatta och kommer att inleda sitt arbete. Läs om vilka som ingår i grupperna.
 • Nicke Grahn, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd i Dorotea kommun, Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea kommun och tidigare lokal projektledare för Youth up North och Ilayda Tatli, ungdomsrepresentant

  #168 Att engagera unga i landsbygdskommuner - Youth up North


  Hur skapar vi landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen? Det är en framtidsfråga för landsbygdskommuner i hela Sverige. För att ta reda på det startades 2020 Youth Up North. Målet; att tackla utmaningen lokalt i norra Sveriges inland och hitta nya vägar och metoder för att inkludera unga. Nu går satsningen in i sitt slutskede och har goda resultat i samtliga kommuner. Så vad har lyckats bra och vad har de kommit fram till?
 • Tre glada tjejer framför en roll-up med texten "Youth Up North".

  Youth Up North – en rörelse där ungas röster blir hörda


  För att locka en ung befolkning att bo och leva på landsbygden krävs engagemang och konkreta åtgärder. Detta har Youth Up North tillsammans med tre glesbygdskommuner i Norrlands inland identifierat och arbetat aktivt med under tre års tid. Att lyssna på, bjuda in och verkliggöra ungas förslag och tankar kring lokalsamhällets utveckling är framgångsfaktorer att ta fasta på.
 • Nya urvalskriterier för innovationsstödet EIP-Agri från nästa år


  Den första januari 2024 börjar nya urvalskriterier gälla för ansökningar inom innovationsstödet EIP-Agri. Förändringarna gäller bland annat att den sökande tydligare måste beskriva nyttan med den tänkta innovationen och ge en mer detaljrik marknadsstrategi. Arne Bergh, ansvarig för EIP-Agristödet på Jordbruksverket, om förändringarna.
 • Ellinor Ahnström har långt hår och en svart tröja på sig.

  Hallå där Ellinor Ahnström


  Du är handläggare på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning och jobbar bland annat med utbetalning av  innovationsstödet EIP-Agri. De som ansöker om utbetalning av innovationsstödet, vad är det vanligaste de vill veta?
 • Porträttbild på Lillemor Lindberg.

  Hallå där, Lillemor Lindberg


  Du är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Hållbara blå näringar och sitter även i Övervakningskommittén för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Övervakningskommittén hade nyligen möte i Fiskebäckskil. Vad var det viktigaste från mötet?
 • Solhybrid spannmålstork

  Soldriven spannmålstorkning kan bli det nya normala


  Företaget Samster AB utvecklar och säljer så kallad solhybridteknik, som bland annat kan användas för spannmålstorkning. I det här projektet ska Samster tillsammans med de andra i innovationsgruppen konstruera en fullskalig prototyp och driftsätta den i verklig miljö. Prototypen ska kunna ersätta - eller komplettera - en oljebrännare som används idag i många befintliga spannmålstorkar. EIP-Agri-projektet är ett viktigt steg inför framtida kommersialisering.
 • Tre bilder. En man som cyklar i fjällen. En kvinna som tittar in i kameran. En man som skördar grönsaker.

  Ny film ska lyfta leadermetoden


  Nu lanserar Lokal Utveckling Sverige (LUS) en ny film för att sprida kunskap och inspiration om Leader.
 • Kanslichef Maria Gustafsson

  Stort intresse när nätverket sätter samman nya analysgrupper


  Landsbygdsnätverkets styrgrupp har lyssnat på medlemsorganisationerna och prioriterat teman och resurser för tre så kallade analysgrupper. Som medlem finns möjlighet att påverka nätverkets arbete genom följande analysgrupper för åren 2023-2024: AKIS, Hållbara gröna näringar och Stärkt landsbygdsperspektiv. Maria Gustafsson, kanslichef på Landsbygdsnätverket, varför blev det just dessa?
 • Gruppbild på Göran Bergkvist, John Löfkvist, Gunnar Larsson, Mats Andersson, Adam Giertta, David Bauner. Via länk: Iris Dahlin, Per Ståhl

  Nytt odlingssystem med robotar


  Att samodla spannmål och bottengrödor skulle ge flera vinster. Frågan har bara varit hur det ska gå till. Roterande spannmålsodling med permanent bottengröda (IP) är ett nytt projekt som med innovationsstöd från EIP-Agri hoppas kunna leverera svaret.
 • Närbild på Jason Bailey.

  Hallå där, Jason Bailey


  Du är samordnare i Landsbygdsnätverkets arbete inom hållbara blå näringar. Du var med på Leaderträffen i Lycksele. Kan du berätta lite om kopplingen mellan Leader och de blå näringarna?
 • Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena, Jørgen Korning, enhetschef Kunskapsnav animalieproduktion, RISE och Ulrik Lovang, vd och odlingsrådgivare vid Lovang lantbrukskonsult AB och ordförande i Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag

  #167 AKIS i våra nordiska grannländer – vad kan vi lära oss?


  Kanske känner du igen begreppet AKIS som vi kommer prata om nu? På svenska säger vi kunskaps- och innovationssystemet för lantbruk. För att göra vårt samhälle och jordbruk mer hållbart behöver vi öka flödet av kunskap och innovationer mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer. I EU-länderna finns krav på just AKIS-samordning. Så vad innebär det? Och var hittar man inspiration? Landsbygdsnätverkets AKIS-grupp har varit på studiebesök i Danmark och i Finland för att lära mer.