Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Regeringskansliet

  Service i glesbygd


  Landsbygdsministern har tagit emot förslag på nya stöd till kommersiell service på glesbygden. Utredningen har letts av Catharina Håkansson Boman som föreslår i sitt slutbetänkande att två nya stöd riktas till försäljningsställen för dagligvaror i de områden som är särskilt sårbara och utsatta.
 • Hav+och+land

  Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 har skickats till EU-kommissionen


  Nu är både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beslutade av regeringen och framåt sommaren hoppas vi på ett godkännande från EU-kommissionen.
 • Innovation

  Upphandling av innovationssupport


  Landsbygdsnätverket har gått ut med en upphandling där vi söker personer som tillsammans med samordnaren inom det nationella innovationsnätverket ska tjänstgöra som innovationssupport för de om söker innovationsstöd inom landsbygdsprogrammet.
 • Nyhetsbrev_04_2015_webb1

  Nyhetsbrev med tema naturturism


  Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla svensk naturturism men det krävs en kraftsamling. Läs mer om utvecklingsmöjligheterna och vad den nystartade arbetsgruppen för naturturism inom nätverket ska jobba med.
 • Subgroup

  Första mötet med Europeiska landsbygdsnätverkens arbetsgrupp för innovationer


  Europeiska landsbygdsnätverkens arbetsgrupp för Innovationer har haft sitt första möte och de två svenska nätverksrepresentanterna Inger Pehrson, landsbygdsnätverkets kansli och Magnus Börjesson, Agro Öst rapporterar.
 • Regeringskansliet

  Regeringen kompletterar Landsbygdsprogrammet


  Regeringen har kompletterat förslaget till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Detaljerad information om åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet finns på Jordbruksverkets webbplats inom kort. Nästa steg är Kommissionens slutliga godkännande.
 • logo_en

  Landsbygdsprogrammen i EU kan vara godkända i juni


  Enligt en presentation från EU-kommissionen är det endast 27 nationella och regionala landsbygdsprogram som godkänts fram till första kvartalet 2015. Totalt är det 118 program på nationell och regional nivå som ska godkännas. Våra grannar runt Östersjön har alla fått sina program godkända, förutom ett antal delstater i Tyskland som, i likhet med oss i Sverige, fortfarande väntar på godkännande. En presentation från EU-kommissionen visar läget i februari 2015.
 • King_Marianne_opt (1)

  Vi utvecklar landsbygden tillsammans


  Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration bjuder in till inspirationsdag/workshop måndagen den 13 april på Myntkabinettet i Stockholm. Vi behöver dig och dina tankar för att identifiera behoven och vilka insatser som vi ska fokusera på. Medverkande blir statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet och även andra personer med erfarenheter och engagemang för integration på landsbygden kommer att finnas på plats.