Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Bredbandsrullar_opt

  79 000 har fått bredband via landsbygdsprogrammet


  Pengar från landsbygdsprogrammet stimulerar satsningar på den svenska landsbygden. Bland annat så har 79 000 personer fått tillgång till bredband fram till sista december 2014. Det konstaterar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport för 2014 som nu är publicerad.
 • Vad_behover_forenklas

  Förenklingsfokus i utvärdering av programmen


  Jordbruksverket har låtit utvärdera förenklingsarbetet inför nya landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderarna ställde frågor till stödmottagare om vilka förenklingar de önskade se och undersökte om genomförda förändringar motsvarar förväntningarna.
  ­– De stödsökande anser generellt sett inte att ansökningsprocessen har varit krånglig. Det finns dock några moment som anses besvärliga av vissa stödkategorier, säger Jonas Fjertorp på Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.

 • nyhetsbrev_8_2015_webb

  Nyhetsbrev med fokus på nya stöden


  September månads nyhetsbrev ger en fördjupning inom de stöd som öppnat eller som är på gång att öppna för ansökan. Det är landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som erbjuder stöd för att utveckla våra landsbygder och kustområden tillsammans med programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.
 • Leaderprog_Haparanda

  Spännande program för leaderträff


  Nu börjar programmet för Landsbygdsnätverkets leaderträff i Haparanda den 6-7 oktober bli färdigt. Det kommer att bjudas på information och tillfällen för dialog mellan leaderrepresentanter och olika myndigheter som är involverade i lokalt ledd utveckling.
  – Hela träffen genomsyras av erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om hur vi kan göra verkstad av de fyra ESI-fonderna, säger Beata Allen från nätverkskansliet.

 • Fotografer_opt

  #mittleader visar på kraften i Leader


  Under september satsar Landsbygdsnätverket på kampanjen #mittleader på Instagram. Syftet är att visa på allt det fantastiska arbete som görs inom leadergrupperna just nu.
  – Jag hoppas på många foton som visar alla delar av Sveriges landsbygder och hur arbetet med att forma nya Leader fortskrider, säger Beata Allen från nätverkskansliet.

 • King_Marianne_opt

  Aktivitetsenkät ska hjälpa till i integrationsarbetet


  Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill ha hjälp med att få en överblick över vilka integrationsaktiviteter som pågår lokalt. Därför har en enkät tagits fram där resultaten ska ge inspiration till andra organisationer som vill hjälpa asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Exempelvis hur föreningar och enskilda i ett samhälle frivilligt ger stöd och hjälp.
 • Leader_Sverige_437

  Ny grafisk profil för lokalt ledd utveckling i Sverige


  En ny gemensam grafisk profil för lokalt ledd utveckling har tagits fram och är klar att användas i den nya perioden. Ambitionen är att den nya gemensamma grafiska designen ska ge en tydligare avsändare, förmedla ett tydligare budskap, samt öka kännedomen om och nyttorna med Leader. Tidigare har leaderområdenas varumärken gett en splittrad bild då 75 procent av områdena haft egna logotyper och skilda uttryck.