Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • God_Jul-hälsning_2015_opt

  God Jul och Gott Nytt År önskar nätverkskansliet


  Vi vill tacka er alla för ett intressant nätverksår! Ni som följer våra webbnyheter har kunnat ta del av allt spännande som hänt under 2015. Nästa år ser vi fram emot att leadergrupperna kommer igång på allvar och att vår satsning på ett fiskerinätverk tar fart. Dessutom är mycket på gång inom arbetsgrupperna som kommer att levereras under 2016.
 • Tony_Lyndon_foto_JensViking

  Europa inspirerar i senaste nyhetsbrevet


  Landsbygdsnätverkets elfte nyhetsbrev tar avstamp utanför Sveriges gränser. Bland våra vänner ute i Europa finns massor av handfasta tips att jobba vidare med här i Sverige. Att det svenska Landsbygdsnätverket är en dela av ett större europeiskt nätverk gör att det finns många klokheter att ta vara på.
 • Webbnyhet+Naturbruksskolornas+Förening+mässmaterial

  Så här kan de gröna näringarna locka ungdomar


  Ett nytt mässmontermaterial om naturbruksprogrammet och dess möjligheter att läsa vidare efter studierna ska göra det lättare att locka ungdomar till naturbruksskolorna.
  – Både skolorna och branschen måste hjälpas åt för att visa elever att det här är utbildningar som ger jobb, säger Maria Elinder projektledare på Naturbruksskolornas Förening.

 • Fisketräff_151124_1

  Leaderområden med havs- och fiskerifonden


  Dagen före den ”stora” nätverksträffen på Marina Tower möttes representanter för de leaderområden som kommer att jobba med havs- och fiskerifonden för att bekanta sig med varandra och för att diskutera möjligheterna att skapa ett nationellt nätverk för den här gruppen.
 • Eriksdalsskolan_opt

  Idékonferens startskott för Mat är livet


  Nu startar arbetet med att samla alla aktörer som finns mellan jord och bord kring den offentliga måltiden. Mat är livet ska skapa en plattform för samsyn och samtal med de offentliga måltiderna som kommunikationskanal.
  – Vi vill använda kraften i skattefinansierade måltider för en positiv samhällsutveckling, säger Eva Sundberg teamchef mat & måltider på Livsmedelsverket.

 • Integrationsbild+2_opt

  Stort gensvar på integrationsenkäten


  Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill ha hjälp med att skaffa en överblick över vilka integrationsaktiviteter som pågår ute i landet. Många har fyllt i enkäten men fler svar behövs.
 • Löpsedlar_opt

  Årets nätverksträff sammanfattad


  Nu kan du ta del av materialet från Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff den 25 november. Det var 220 personer som deltog under träffen och fokus låg på hur landsbygden inklusive fiskeri- och vattenbruksnäring kan bidra för att uppfylla EU:s mål för år 2020. Du kan ta del av bilder, presentationer och film från dagen på landsbygdsnatverket.se/natverkstraffen Länk till annan webbplats..
 • Gröna+näringar+1_opt

  Nya medlemmar hälsas välkomna


  Landsbygdsnätverket växer stadigt. Nu kan 82 organisationer och myndigheter titulera sig som medlemmar i nätverket.
 • Integration_opt

  Dags att söka medel för snabbare integration


  Tillväxtverket erbjuder projektmedel till föreningar, stiftelser och kooperativ för att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boende. Dessutom finns medel till företagsorganisationer, företagarföreningar och branschorganisationer för att öka tillgången till praktik. Stöden går att söka till förstudier och pilotprojekt.