Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Ungdomar

  Fram för fler unga och fler stolar i de beslutande rummen


  Nu råder årsmötenas tid. Styrelseledamöter och valberedningar håller som bäst på att se över styrelsernas sammansättning och att söka efter nya ledamöter. Men inte sällan är medelåldern hög i de beslutande rummen varför man ofta går miste om det unga perspektivet.
 • Integration

  För Ali är språk och kontakter vägen till lyckad integration


  Språkkunskaper, utbildning, kontakter och den egna ambitionen. Det är nyckelfaktorer för en lyckad integration menar Ali Abdulaziz. 33-åringen har själv lyckats väl i sitt nya hemland och arbetar idag på Arbetsförmedlingen med att hjälpa nyanlända ut i arbetslivet.
 • Naturturism Hans Fransson

  Samverkan är nyckeln för turism i skyddad natur


  Hur kan samverkan mellan nationalparkernas förvaltning och traktens naturturism fördjupas? Är det möjligt att tillgängliggöra fantastisk natur för fler och samtidigt skapa nya arbetstillfällen och stärka naturskyddet lokalt? Det var några av de frågor som företrädare för naturvård, naturturism och kommuner runt tre nationalparker diskuterade på ett dialogmöte i början av december. Ett gemensamt initiativ från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism och Ekoturismföreningen.
 • Yrkesutbildning med stöd från europeiska socialfonden.

  Tyck till om kommande sammanhållningspolitik


  EU-kommissionen bjuder in alla medborgare att svara på frågor och tycka till om EU-fonder efter 2020 inom den så kallade sammanhållningspolitiken. Fram till och med den 8 mars kan du svara på frågorna i det öppna samrådet.
 • Foto Göran Wallin

  Naturturism på frammarsch – konferens 12 april


  Varför är det viktigt med lokal förankring och samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer? Hur möter och stöttar vi innovativa idéer? Att bruka utan att förbruka, är det möjligt? Reservera den 12 april kl. 10.00 – 16.30 för en konferens om hur en stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling.
 • Poddenbild

  Lyckad landskamp – idrott som landsbygdsutvecklare i podden Landet #48


  Visste ni att landsortskommuner är betydligt mer föreningstäta än städerna? Och att idrott och föreningslivet har stor betydelse för svensk landsbygdsutveckling. Lyssna på Fotbollförbundet, Ridsportförbundet och Landsbygdsnätverket när podden tar sig an kreativa landsbygdslösningar. Det blir tydligt att civilsamhället inte bara en viktig arbetsgivare på landsbygderna utan även en viktig faktor för att få unga att stanna kvar i, eller återvända till, sin hembygd.
 • Kedjeåsens fisk

  Kedjeåsens put-and-take-koncept lockar 25 000 gäster till insjöfiske


  Det startade som något av en pionjärverksamhet redan på 50-talet. Idag lockar Kedjesåsens fisk med sitt put-and-take-koncept årligen runt 25 000 turister till småsjöarna runt Karlskoga.
 • Skogsstyrelsen_1

  Arbete i naturreservat gav ökad språkinlärning


  I Skåne jobbar långtidsarbetslösa och nyanlända sida vid sida med att rensa och rusta upp i naturreservaten. Projekten har visat sig vara en stor framgång som skyndat på språkinlärningen och skapat värdefulla nätverk.
 • Kollage

  Vita fläckar och mörka skuggor – om landsbygders mediekarta i Landet #47


  Var fjärde kommun i landet saknar regelbundet bemannad nyhetsredaktion, inte sällan drabbas de glesare befolkade bygderna. Men hur går det med ortens identitet, vad händer med insynen i kommunen och hur påverkas demokratin när den granskande lokaljournalistiken går på sparlåga? Tillsammans med journalistikprofessorn Gunnar Nygren och landsbygdsreportern Marie Henningsson tar podden Landet sig an mediekartans mörka skuggor och vita fläckar. Vi tittar även på Kristianstadbladet där Lukas Ernryd leder projektet Reportrar i landsbygdens tjänst.
 • servicebild 21

  Kommunal satsning på närservice ger växande turistnäring


  Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar med att stärka tillgängligheten till kommersiella service i serviceglesa områden. Som stödmyndighet till Landsbygdsprogrammet har Tillväxtverket projektmedel till bland annat pilotprojekt för serviceutveckling. Syftet är att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare, i detta arbeta har kommunen en viktig roll. För att skildra dessa betydelsefulla samband planerar Tillväxtverket en artikelserie med exempel från verkligheten, artikeln nedan är den första i ordningen.