Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev med senaste nytt från Landsbygdsnätverket. Dessutom finns ett nyhetsbrev för AKIS, som kommer ut en gång i månaden, och ett för vårt projekt MATtanken, som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Nyheter

 • Porträtt på Catarina Nordin Thorpe framför en kyrka.

  Hallå där...Catarina Nordin Thorpe


  Du är ju ordförande i vår arbetsgrupp för Smarta landsbygder. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?
 • Fiskebåt på havet.

  Ny upplaga av: Fisk och fiske – Vad är det som gäller?


  Fisk och fiske – Vad är det som gäller? är en skrift som vänder sig till personer som ansvarar för inköp av fisk och annan sjömat i restauranger och offentliga kök. Även den som är allmänt intresserad av fiske och vattenbruk har glädje av att ta del. Skriften kom ut första gången för ett år sedan och nu finns den i en uppdaterad version, 2020.
 • Ta del av MATtankens webbinarier


  Landsbygdsnätverkets projekt MATtanken har under hösten genomfört två webbinarier: »Bättre mat för bättre vård – nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus och »Säkert vildsvinskött i offentliga kök. Webbinarierna har spelats in och finns att ta del av i efterhand.
 • Kollage med människor i alla åldrar och etniciteter

  Påverka långsiktig vision för Europas landsbygder


  Europeiska kommissionen har påbörjat en process för att ta fram en långsiktig vision för landsbygderna. Den ska ge bästa möjliga förutsättningar för en hållbar utveckling. Nu behövs förslag från landsbygdernas invånare för att visionen ska spegla den utveckling som önskas.
 • Anders Bro sitter ner och pratar i en mikrofon på en scen.

  Partnerskap för sociala innovationer ger råd och stöd


  Många lyfter sociala innovationer som en potentiell lösning på flera av våra stora samhällsutmaningar. Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län, berättar om arbetet med partnerskapet för sociala innovationer.
 • Sara Sjöqvist står på en balkong. Hon har långt brunt hår och en blå tröja.

  Hallå där...Sara Sjöqvist


  Du är ordförande i vår arbetsgrupp Ung inkludering. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu inom ert område?
 • Räkor och ostron på tallrik.

  Välkommen satsning på svensk sjömat


  Blå mat - Centrum för framtidens sjömat är en av fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft inom livsmedelssystemet som beviljats medel från det statliga forskningsrådet Formas i november. Det är 48 miljoner kronor som går till Blå mat och ett stort antal deltagande parter runt om i landet.
 • Gruppbild på Lena Nyberg, Bartosz Stroinski, Lovisa Wallin, och Per Callenberg

  #117 En förenad ungdoms- och landsbygdspolitik - hur ser den ut?


  Hälften av de unga känner sig inte inkluderade och behövda. I det här avsnittet av Landet vill vi lyfta unga som del av landsbygdspolitiken och lyfta vilka insatser och resurser som behövs för att de ska göras delaktiga i samhällsutvecklingen.
 • Helena Kurki

  Innovationscenter för landsbygden coachar och matchar entreprenörer


  Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer. Helena Kurki, verksamhetsledare, menar att det finns en urban norm när det gäller innovationer men tror att det finns sätt att underlätta för företagen.
 • Kollagebild. I bakgrunden syns en kvinna i en skog som kastar upp höstlöv. Uppe i vänstra hörnet syns Landet lärs-logga och till höger ligger en porträttbild på föreläsaren Linus Wellander.

  Landet lär #43 Bjud in! Om att stärka ungdomsperspektivet


  Hur kan vi ta vara på de ungas perspektiv som en resurs? Och hur leder det till bättre beslut och klokare investeringar? I webbinariet den 1 december presenterar Linus Wellander MUCF:s nya modell för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.
 • Porträttbild på Kerstin Hallenborg.

  Hallå där... Kerstin Hallenborg


  Du sitter ju med i vår samordnande grupp för lokalt ledd utveckling. Vilka är de viktigaste frågorna ni jobbar med just nu?
 • Montage med tidningsframsida och tvåsidigt uppslag inne i tidningen.

  Jordbruksaktuellt lyfter frågan om andelsjordbruk kan vara en väg till mer närodlat i de offentliga köken


  "Krav på ursprung får inte ställas i offentlig upphandling, samtidigt finns ambitionen att öka andelen närproducerat i de offentliga köken. För att få ihop den ekvationen har några kommuner valt att köpa in sig i andelsjordbruk." Så inleds reportaget i Jordbruksaktuellt (nr 20, 2020)
 • Näringsdepartementets överblick strategisk plan CAP

  Näringsdepartementet stämmer av om kommande jordbruks- och landsbygdspolitik


  I måndags höll Näringsdepartementet med landsbygdsministern och statssekreteraren i spetsen det tredje sakrådet om nästa periods jordbruks- och landsbygdspolitik. Syftet var att informera om läget i arbetet med den nationella strategiska planen som ska beskriva hur vi i Sverige vill genomföra politiken.
 • Innovativa grindar för en bättre arbetsmiljö


  Ökande storlek på besättningarna och ständigt lösgående djur ökar behovet av rationella och säkra hanteringssystem.
 • Sugga med kultingar utomhus på gräs

  Suggor i grupp ska utfodras individuellt


  Nu ska suggor som lever i grupp få äta i fred. Med elektroniska öronmärken ska suggorna få rätt mängd foder och djurvälfärden kan förbättras.
 • Objektiv klassificering av slaktkroppar med digital teknik


  En objektiv klassificering vid slakt av nötkreatur och får har varit efterlängtad länge. Med digitala metoder kan det bli möjligt.
 • Porträttbild på Sofia Björnsson

  Hallå där...Sofia Björnsson


  Du är ordförande i vår arbetsgrupp Nya affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?
 • Illustration - fiskodling inomhus i vattenbruket.

  Webbinarium: RAS-odling på land ökar tillgång på svenskodlad fisk


  Vattenbruk i form av landbaserade fiskodlingar med recirkulation av vatten, så kallade RAS-odlingar, kan bidra till att Sverige uppnå högre självförsörjningsgrad på odlad fisk. Dessutom kan produktionen av sjömat öka på ett hållbart sätt. Välkommen till ett webbinarium som handlar om vattenbruket, innovationer och det nytänkande som krävs för en hållbar utveckling för branschen. Föredragshållare är Joel Oresten, civilingenjör och företagsledare, och Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi.
 • Närbild - fiskar som plockas ur ett fiskenät.

  Seminarium: Från hav till fat


  På Kustfiskarelyftets seminarium Från hav till fat, som koordinerades från Sundsvall den 22 oktober, var temat den kritiska situationen för det lokala kustfisket i södra Bottenhavet. Det handlade även om konsekvenserna för turismföretag i kustsamhällen och fiskelägen.
 • Porträttbild på Per Hasselberg.

  Hallå där... Per Hasselberg


  Du är ju ordförande i vår arbetsgrupp Nyanländas inkludering. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?
 • Tree Hotel

  ”Vi har räddat skog – och gjort något av den”


  Att förvandla en traditionell turistanläggning till ett designhotell i trädtopparna är en minst sagt djärv satsning. Men makarna Lindvall i Harads hittade rätt samarbetspartners och rätt kunder och idag är det runt 20 familjer som livnär sig på Tree Hotel och dess kringverksamheter.
 • Nya affärsmodeller för kolinlagring


  Lantbrukaren ska få betalt för sin kolinlagring. Projektet utvecklar en plattform för att bidra till att lösa klimatkrisen och öka lönsamhet i svenskt jordbruk.