Landsbygdsnätverket
Människor sitter och äter på restaurang i mysig miljö

Foto Picmonkey

Svenska råvaror i privata restauranger

För att vara med och öka användningen av svenska råvaror på privata restauranger finns Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp som jobbar med detta som mål. Här kan du följa resultatet av arbetet.

Vet du att en stor del av konsumtionen av livsmedel sker på restaurang?
Trots det bedöms andelen svenska råvaror på restaurangerna generellt vara låg. Det pekar till exempel en utredning från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) på. Enligt den är det endast 20 procent av köttet som kommer från Sverige.

Upplever du också att det kan vara svårt som restaurangbesökare att veta var råvarorna på tallriken kommer ifrån? En undersökning från Sveriges konsumenter (2018) visar att åtta av tio konsumenter vill få bättre information om var råvarorna har för ursprung när de äter ute.

Arbetsgruppen ska medverka till att

  • öka andelen svenska råvaror på restaurangernas menyer
  • öka transparensen om var maten kommer ifrån
  • visa inspirerande exempel och sprida information om mervärden med svenska råvaror
  • öka restaurangbesökarnas kunskap och efterfrågan på svenska och lokala råvaror och därmed även produktionen av svenska livsmedel

Goda exempel - projekt

Här hittar du projekt som arbetar med att inspirera till användning av fler svenska råvaror på restauranger.

Tree hotel

Hållbar fast food i Kronoberg

I Kronoberg har man inlett ett projekt för att få fler pizzerior att använda hållbara och lokalt producerade råvaror.
– Min dröm är att kunna beställa en helt och hållet småländsk pizza, säger projektledare Claes Löfgren.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Värdet av lokal mat

Projektet Lokal meny jobbar med att stärka restauranger på mindre orter i Bohuslän och Skaraborg. Vill vi ha en levande landsbygd på sikt så behöver vi se värdet av lokal mat, säger Erica Olsson på organisationen Lokalproducerat i Väst.

Läs hela artikeln här

Goda exempel - restauranger

Här finns exempel på restauranger som i stor utsträckning använder svenska råvaror.

Tree hotel

Sveriges långsammaste snabbmat

Sedan starten för fyra år sedan har Jureskogs öppnat sammanlagt åtta restauranger, från Lund i söder till Sundsvall i norr. Ytterligare en handfull är på väg att öppna inom några månader. En bärande del i affärsidén är att så långt möjligt använda svenska råvaror.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Miljö, klimat och smak

Restaurang Kalf & Hansen i Stockholm använder ekologiska och närproducerade råvaror. Skälen är flera: miljö och klimat givetvis, men även smaken. Och en viktig bonus är att det dessutom leder till inspirerande kontakter med producenterna, menar grundare Rune Kalf-Hansen.

Läs hela artikeln här

Rapporten Svenska råvaror på privata restauranger

Denna rapport togs fram på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Syftet är att undersöka resultat, erfarenheter och framgångsfaktorer hos privata restauranger, och projekt/verksamheter som vänder sig till den målgruppen. Alltså de som inriktar sig på att använda lokala, regionala och nationella råvaror. 

Den är baserad på intervjuer med projekt, organisationer och privata restauranger som jobbar med svenska råvaror.  

Vill du läsa hela rapporten?

Då hittar du den här som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 502.9 kB.

Materialet visar att det verkar finnas en stor vilja och ett intresse för mer lokala råvaror både i allmänhet och på restaurang. Det finns ett starkt engagemang och ett utbrett arbete för att öka mängden svenska, lokala och hållbara råvaror på menyerna.
Det största fokuset i dagsläget ligger på kött och till viss del mejeri, och det mesta arbetet är inriktat på lokala, småskaliga producenter som har en nära kontakt med restaurangerna.

Det är däremot mindre fokus på exempelvis lunchrestauranger och restauranger som inte har ett eget driv och intresse för småskalig produktion och hållbarhet. Här finns mycket utrymme för nya projekt som jobbar för att svenska råvaror ska vara det enklaste och mest självklara valet. 

Kontakt

Vill du veta mer om vad arbetsgruppen gör? Klicka på länken nedan där du hittar Sofia Alriksson, sammankallande ledamot, eller Anna Hedberg, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Till kontaktsidan

Nyfiken på Svenska råvaror i privata restauranger - Sofia Alriksson

Sofia Alriksson, sammankallande, har rödbrunt hår och en röd jacka på sig

Foto Eva Sjöberg

Du är sammankallande för gruppen. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?
– Intresset för att gå ut och äta på restaurang är mycket högt efter pandemin. Det är därför extra viktigt att nu uppmärksamma svenska råvaror på menyerna hos restaurangerna samt att besökare vågar fråga kockarna var maten kommer ifrån.

– Vi vill samarbeta med restaurangerna och få dem att se mervärdet med svenska råvaror på menyn samt även lyfta goda exempel som kan nå ut till allmänheten kring dessa frågor.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– Att fler restauranger väljer svenska råvaror till sina menyer och känner en stolthet kring det. Fler grossister kan tillhandahålla detta så det blir enklare för restaurangerna att köpa in svenskt, lokalt och närproducerat.

Vad är på gång framåt?

– Det är mycket på gång just nu i arbetsgruppen. Vi är ett härligt gäng med starkt framåtdriv och vi har många bra och spännande idéer. Det närmsta som händer är vår medverkan på Ostfestivalen på Münchenbryggeriet den 13-15 maj. Där kommer vi ha fokus på svensk ost på pizzan och samköra det med befintliga aktörer som till exempel ”Från Sverige”.

– Vi kommer lyfta denna fråga på olika sätt under festivalen vilket just nu är under planering. Parallellt med detta har vi en student som heter Hannah som tittar på hur det står till med utbudet av lokala och närproducerade varor hos svenska grossister. Vi håller också på att ta fram en karta med pågående projekt inom matområdet.

Om du får lyfta tre delar som du tror gruppen kan bidra med, vad skulle det bli?

  • Öka andelen svenska råvaror på restauranger
  • Få upp intresset för den här frågan hos konsumenter
  • Påverka beslutsfattare kring vikten av att vi värnar om våra närproducenter och göra det lättare att leverera svenska, närproducerade och lokala råvaror till restauranger