Landsbygdsnätverket
Kock lagar mat

Foto Jureskogs

Svenska råvaror i privata restauranger

För att öka kunskapen och främja användningen av svenska råvaror i privata restauranger hade Landsbygdsnätverket en arbetsgrupp som jobbade med dessa frågor 2021–2022.

En avsevärd del av svenskarnas konsumtion av livsmedel sker i samband med besök på restaurang. En tidigare utredning från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) pekade dock på att andelen svenska råvaror på restauranger generellt är låg. Dessutom visar en tidigare undersökning från Sveriges konsumenter att åtta av tio restaurangbesökare vill få bättre information om var råvarorna har för ursprung.

Arbetsgruppen har haft som mål att medverka till att

  • öka transparensen om var maten kommer ifrån
  • visa inspirerande exempel och sprida information om mervärden med svenska råvaror
  • öka restaurangbesökarnas kunskap och efterfrågan på svenska och lokala råvaror
  • öka andelen svenska råvaror på restaurangernas menyer.

Goda exempel – projekt

Här hittar du projekt som har arbetat med att inspirera till användning av svenska råvaror på restauranger.

Tree hotel

Hållbar fast food i Kronoberg

I Kronoberg har man inlett ett projekt för att få fler pizzerior att använda hållbara och lokalt producerade råvaror.
– Min dröm är att kunna beställa en helt och hållet småländsk pizza, säger projektledare Claes Löfgren.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Värdet av lokal mat

Projektet Lokal meny jobbar med att stärka restauranger på mindre orter i Bohuslän och Skaraborg. Vill vi ha en levande landsbygd på sikt så behöver vi se värdet av lokal mat, säger Erica Olsson på organisationen Lokalproducerat i Väst.

Läs hela artikeln här

Goda exempel - restauranger

Här finns exempel på restauranger som i stor utsträckning använder svenska råvaror.

Tree hotel

Sveriges långsammaste snabbmat

Sedan starten för fyra år sedan har Jureskogs öppnat sammanlagt åtta restauranger, från Lund i söder till Sundsvall i norr. Ytterligare en handfull är på väg att öppna inom några månader. En bärande del i affärsidén är att så långt möjligt använda svenska råvaror.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Miljö, klimat och smak

Restaurang Kalf & Hansen i Stockholm använder ekologiska och närproducerade råvaror. Skälen är flera: miljö och klimat givetvis, men även smaken. Och en viktig bonus är att det dessutom leder till inspirerande kontakter med producenterna, menar grundare Rune Kalf-Hansen.

Läs hela artikeln här

Kampanjen Svensk ost på pizzan

Under 2022 genomförde vi kampanjen Svensk ost på pizzan. Här kan du läsa mer om kampanjen.

Fokus på råvaran – Ostfestivalen


Festivalen 2022 var en manifestation över svensk ostkultur, dess bredd och alla de mervärden den medför. Samtidigt sätter den fingret på en viktig samhällsfråga: svensk livsmedels-försörjningen och betydelsen av svenska råvaror och svensk mjölkproduktion.

Läs hela artikeln här Öppnas i nytt fönster.

Svensk ost – för miljö, matförsörjning och jobb


Vi svenskar äter årligen 14 miljoner kilo pizzaost – och merparten av den är importerad. På Ostfestivalen 2022 lyftes den svenska osten med alla dess fördelar för miljö, företagande och jobb på landsbygden, livsmedelsförsörjning och djurvälfärd.

Läs hela artikeln här Öppnas i nytt fönster.

Ökat intresse för svensk ost på pizzan


Många som har frågat efter köttets ursprung på restaurang fick upp ögonen för osten som råvara, och i förlängningen också kopplingen till den viktiga frågan om vår livsmedelsförsörjning – tack vare vår kampanj.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto, privat.

Artikel - Utrymme finns för grossister som vill stötta svensk mat på restaurang

Hanna Wendin har tagit fram rapporten Grossisternas roll för svenska råvaror på privata restauranger. Att grossisterna spelar en viktig roll i livsmedelskedjan är odiskutabelt. Samtidigt som kunskapen om de övriga aktörerna i kedjan är relativt god, så saknas i hög grad kunskap om grossisterna och deras roll för livsmedelsförsörjningen, inte minst med koppling till utbudet av svenska produkter på restaurangmenyerna.

Läs artikeln här

Rapport

Grossisternas roll för svenska råvaror på privata restauranger

Miniatyrbild av rapportens omslag.

Syftet med denna rapport är att kartlägga exempel på livsmedelsgrossister som tillgängliggör svenska råvaror på privata restauranger i Sverige. Kartläggningen vill förmedla grossisters syn på sin roll som grossist och de mervärden svenska råvaror erhåller. Syftet är även att presentera grossisters upplevelse av möjligheter och utmaningar att tillgängliggöra svenska råvaror på privata restauranger.

Den är baserad på intervjuer med åtta grossister som är distributörer av svenska råvaror till privata restauranger.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 419.5 kB.

Resultatet visar att grossisterna fyller en viktig roll för både producenter och restauranger samt för att tillgängliggöra svenska mervärden. För att tillgängliggöra svenska råvaror ställs grossister inför både en rad möjligheter och utmaningar. Möjligheterna innebär att mervärdena utgör en konkurrensfördel jämfört med importvaror, en vilja att handla svenskt och att det finns arenor för samarbeten. Utmaningarna innefattar transport och logistik för en del grossister och att det kan vara svårt att motivera restauranger att handla svenskt och att skapa tillit hos en del producenter. Ekonomiska aspekter utgör både möjligheter och utmaningar. Det finns en god betalningsvilja hos vissa restauranger, men det är svårare att nå ut till andra typer av restauranger som upplever att svenska råvaror kan vara för dyrt. Resultatet tyder även på att det finns relativt få grossister som verkar för att tillgängliggöra svenska råvaror på restauranger och att den geografiska spridningen är begränsad.

Svenska råvaror på privata restauranger

Denna rapport togs fram på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Syftet är att undersöka resultat, erfarenheter och framgångsfaktorer hos privata restauranger, och projekt/verksamheter som vänder sig till den målgruppen. Alltså de som inriktar sig på att använda lokala, regionala och nationella råvaror. 

Den är baserad på intervjuer med projekt, organisationer och privata restauranger som jobbar med svenska råvaror.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 502.9 kB.

Materialet visar att det verkar finnas en stor vilja och ett intresse för mer lokala råvaror både i allmänhet och på restaurang. Det finns ett starkt engagemang och ett utbrett arbete för att öka mängden svenska, lokala och hållbara råvaror på menyerna.
Det största fokuset i dagsläget ligger på kött och till viss del mejeri, och det mesta arbetet är inriktat på lokala, småskaliga producenter som har en nära kontakt med restaurangerna.

Det är däremot mindre fokus på exempelvis lunchrestauranger och restauranger som inte har ett eget driv och intresse för småskalig produktion och hållbarhet. Här finns mycket utrymme för nya projekt som jobbar för att svenska råvaror ska vara det enklaste och mest självklara valet. 

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.