Landsbygdsnätverket
Tre personer som spånar idéer.

Foto: Scandinav bildbyrå

Innovationsfrämjande i landsbygder

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande ska medverka till att medlemsorganisationers engagemang främjar innovation i landsbygder i ett bredare perspektiv.

Forskning visar att innovationsfrämjande insatser inte alltid når ut till aktörer i landsbygder i tillräckligt hög utsträckning. Därför vill arbetsgruppen visa hur man på olika sätt kan arbeta innovationsfrämjande och få till en bättre matchning mellan de som stöttar med finansiering eller rådgivning och innovatörer i landsbygder.

Från idé till färdig produkt

Hur kan vägen se ut från att det uppstår en idé till att det finns en fungerande produkt, tjänst eller lösning på marknaden? Och vilket stöd gjorde det möjligt att förverkliga den innovativa idén? Här finns olika exempel på innovationer och viktiga lärdomar från innovatörerna själva. Och hur skapar man en miljö och struktur som leder till innovativa möten - något som är grundläggande för innovationskapacitet? Läs mer i artiklarna nedan.

Per-Erik Andersson

Många aktörer i samverkan boostade Valskogs utveckling

Ett ovanligt samarbete mellan Leader, Coompanion, kommunen, privata aktörer och föreningar gav samhället Valskog i Västmanland den injektion som behövdes. Ortens nystartade utvecklingsförening sjösätter redan i höst sitt första projekt: en dygnetruntöppen obemannad livsmedelsbutik.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Kundfokuserat innovationsarbete gav Elpex framgång

Varken Johan Öberg eller Jonas Nilsson hade någonsin stått på ett par rullskidor när de 2011 tog över företaget Elpex. Men ett målmedvetet utvecklingsarbete med utgångspunkt i kundernas behov har gett företaget luft under vingarna.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Vetenskaplig koppling och hållbarhetstänk präglar KosterAlg

Företaget KosterAlg föddes genom ett forskningsprojekt om miljöeffekterna av tångodling. Idag – fyra år senare – löper den vetenskapliga kopplingen och hållbarhetstänket som en röd tråd genom företagets hela verksamhet.

Läs hela artikeln här

Tree hotel

”Vi har räddat skog – och gjort något av den”

Att förvandla en traditionell turistanläggning till ett designhotell i trädtopparna är en minst sagt djärv satsning. Men makarna Lindvall i Harads hittade rätt samarbetspartners och rätt kunder och idag är det runt 20 familjer som livnär sig på Tree Hotel och dess kringverksamheter.

Läs hela artikeln här

Illustration med fem glödlampor där fyra är släckta och en är tänd.

Så skapas lyckade innovativa möten

Riv de hierarkiska strukturerna, använd gränsgångare för att skapa nya relationer och främja medbestämmande och medskapande processer. Det är några av framgångsfaktorerna för innovativa möten.


Läs hela artikeln här

Få hjälp med att utveckla en idé

Här hittar du exempel på aktörer som kan hjälpa till med finansiering eller rådgivning för att förverkliga en idé.

Läs mer OM HUR DU FÅR HJÄLP MED DIN IDé

Initiativ som främjar innovation

Många lyfter sociala innovationer som en potentiell lösning på flera av våra stora samhällsutmaningar. Detta kräver ett brett engagemang från både medborgare och samhällssektorer. Här finns både nationella och regionala exempel på hur man kan främja innovation. Att nå aktörer i landsbygder kan vara en utmaning för innovationssystemen, men även här finns exempel på goda initiativ. Läs mer i artiklarna nedan.

Anders Bro

Partnerskap för sociala innovationer

I Region Örebro län finns ett partnerskap för sociala innovationer. Partnerskapet som består av ett 40-tal organisationer - både idéburna och offentliga.

Läs hela artikeln här

Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats social innovation

Nationell plattform skapar mötesplats för social innovation

Mötesplats social innovation är en samlad kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande.

Läs hela artikeln här

Helena Kurki

Innovationscenter för landsbygden coachar och matchar entreprenörer

Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer.

Läs hela artikeln här

Vad är innovationsfrämjande?

Hur kan man då främja innovation? Det kan ske på olika sätt. Några exempel är att finansiera uppstarter, erbjuda rådgivning och skapa tillgång till forskning och marknadskunskap. Detta är något som många av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer redan nu arbetar med.

I artiklarna nedan kan du läsa exempel på hur innovationsinfrastukturen ser ut två regioner.

Per-Erik Andersson

Region Norrbotten

I Region Norrbotten försöker man hålla i både den formella och informella samverkan kring innovation. Men Per-Erik Andersson, näringslivsstrateg, menar att man samtidigt måste satsa på samarbete med andra regioner, universitet och företag.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Region Örebro

Region Örebro län ordnar aktörsträffar på olika nivåer för att öka samverkan kring innovation. Samtidigt menar Lisa Virén, utvecklingsledare, att samverkan på riktigt krävs för att lyckas.

Läs hela artikeln här

Anders Olsson som är strateg för forskning och innovation på Region Värmland.

Region Värmland

I Region Värmland finns flera av länets viktigaste testbäddar utanför städerna. Men Anders Olsson, strateg för forskning och innovation, menar att det finns en felaktig föreställning om att innovation i landsbygder enbart är något lokalt, småskaligt och mindre avancerat.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Vad är en innovation?

Vad är egentligen en innovation? Vår medlem Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver det så här:

"… nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former - ekonomiska, sociala eller miljömässiga. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovation kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet förr samhället uppstår då nya lösningar anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. "

Läs om innovation på Sveriges Kommuner och Regioners webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett annat sätt att beskriva innovation är att det är något som är nytt och har kommit ut på en marknad eller i samhället.

Mer information

För innovation inom jordbruk-, trädgårds- och rennäring, se sidan för EIP-Agri.länk till annan webbplats

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU