Landsbygdsnätverket
Illustration med texten Vad vill vi? Över texten syns en karta.

Vad vill vi?

Här utformar ni er vision för bygden. En gemensam vision samlar bygden, gör den mer livfull och stärker relationer.


Gör så här:

 • Samla de personer i bygden som vill arbeta med Levande bygder-materialet.
 • Dela upp er i mindre grupper med två eller tre personer alternativt fundera för dig själv.
 • Prata om eller fundera själv på frågorna nedan. Skriv ner svaren.
 • Gå tillbaka till den stora gruppen och presentera vad du har kommit fram till alternativt vad ni har kommit fram till gemensamt. Vilka tankar väcker detta? Det kanske dyker upp sådant som du inte har skrivit upp eller sa i den mindre gruppen.
 • De sammanlagda tankarna ger en bra bild över vad ni i bygden tycker.
Illustration på en hjärna, som symboliserar "huvudet".
 • Vad vill vi kunna göra?
 • Vad ser vi framför oss att det ska leda till?
 • Hur vill vi vara?
 • Hur vill vi må?
 • När vi ser bygden och världen för vad som faktiskt finns där - hur vill vi möta den?
Illustration av ett hjärta.
 • Vad vill ni se för framtida tillstånd?
 • Vilka kunskaper vill vi ha?
 • Vilka möjligheter vill vi ska finnas?
Illustration av en hand.