Landsbygdsnätverket

Vårt arbete

MATtanken har pengar från det så kallade vildsvinspaketet för att jobba med vildsvinsfrågan. Projektmedel har beviljats i två omgångar, för arbete hösten 2020 och för arbete 2021-2022. Läs mer.


Hör gärna av dig om du har frågor eller idéer till vårt arbete med att främja vildvsinskött i offentliga kök.

Anna Kim-Andersson, kommunikatör och projektsamordnare

Kommunikatör och samordnare i projektet. Har mångårig erfarenhet från arbete med kommunikation och projekt i olika roller för/hos myndigheter, akademi, näringsliv och civil sektor. Intresserad av naturresurs- och hållbarhetsfrågor.