Landsbygdsnätverket

Vad är Landsbygdsnätverket?

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. Vi är ett nätverk med organisationer som samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Tillsammans är vi över 100 nätverksmedlemmar som på olika sätt samverkar och lär oss av varandra. Målet är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige. Våra mål är att:

  • Öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling

  • Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden

  • Informera allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter

  • Främja innovationer

Vad gör vi?

I nätverket träffas vi för att ta oss an gemensamma utmaningar, jobba ihop i tematiska arbetsgrupper och utbyta erfarenheter i delnätverk. Tillsammans ordnar vi olika typer av nätverksaktiviteter som bidrar till att nå våra mål.

Det kan exempelvis handla om att ordna träffar och seminarier, spela in en podd med intressanta gäster eller bjuda in en föreläsare att hålla ett webbinarium.

Till podden Landet

Till landet lär - lunchwebbinarier

Vem kan bli medlem?

Alla organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen, och som är viktiga för landsbygdsutveckling, kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. Se hela vår medlemslista här.

I nätverket möter du och din organisation andra aktörer på en neutral arena. Här kan ni lära av varandra och samverka på ett sätt som både ger nytta till dig och din organisation och samtidigt bidrar till att nå målen i EU-programmen. Tillsammans blir vi bättre på att möta utmaningar och får fler verktyg för att jobba med en hållbar utveckling.

Genom att ingå i någon av våra arbetsgrupper har du möjlighet att påverka vilka frågor vi ska jobba med och hur vi ska sprida vidare våra resultat.

Till våra arbetsgrupper

Vill din organisation gå med i nätverket?

Då får du gärna kontakta nätverkskansliet eller vår styrgrupp.

Varför finns vi?

Alla länder som är medlemmar i EU och som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är vi även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Därför finansieras vårt nätverk med pengar från dessa EU-program.

Det svenska landsbygdsnätverket är även en del av ett europeiskt landsbygdsnätverk som verkar för att skapa en bra och hållbar utveckling i olika typer landsbygder i Europa.

Organisation

Vår styrgrupp består av 15 ledamöter som alla representerar olika nyckelaktörer i nätverket. Styrgruppen har i uppgift att göra prioriteringar för arbetet utifrån medlemmarnas initiativ och följa upp att nätverket levererar förväntade resultat.

Nätverkskansliet består av tolv medarbetare som ser till medlemmarna får de förutsättningar som behövs för att samverka och lära av varandra.