Landsbygdsnätverket
 • Tre röster från analysgruppen Hållbara gröna näringar


  Jenny Jewert, Carl Filip Trolle-Hjälte och Christina Milén Jacobsson Analysgruppen Hållbara gröna näringar har haft sitt första möte. Tre av deltagarna i den nya analysgruppen berättar här om uppstarten – och om sina förväntningar på arbetet framåt.
 • Digitalisering för framtidens jordbruk


  FogFloor - Aeroponisk plattform - Kollage Lantbrukare möter dagligen olika utmaningar, som plötslig frost, för mycket regn, för lite regn, skadeangrepp på grödor och andra saker. Men med hjälp av digitalisering kan lantbrukare få värdefull information som gör att man kan rädda sin skörd från till exempel torka eller frost. Tack vare innovationsstöd från EIP-Agri har projektet “Anpassad infrastruktur med tjänstepaket för gårdens digitalisering” fått möjlighet att driva olika pilotprojekt med stor framgång.
 • Kolsänksrätter med biokol – för klimatets skull


  Hand som håller i kol Hushållningssällskapet Sjuhärad håller på att skapa Sveriges första certifiering för kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Kolsänksrätter med biokol”. Med hjälp av innovationsstöd från EIP-Agri tar man fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna för att skapa en fungerande och trovärdig marknad samt utvärderar en rad praktiska arbetssätt.
 • Fiskare, myndigheter och politiker möttes i Uddevalla


  Collage med tre bilder på olika medverkande. God dialog präglade nationella yrkesfiskekonferensen i Uddevalla den 23-24 november. Trots skarpa skiljelinjer om havsplaneförslagen med betydande konsekvenser för fisket lyckades man hålla samtalet på en bra nivå.
Havsyta med text ovanpå: "Sjömatens julkalender".

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2023. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #168

Hur skapar vi landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen?

Hör våra gäster om Youth up North och denna framtidsfråga i vårt nya avsnitt

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.