Landsbygdsnätverket
 • Ny webbsida samlar konkreta verktyg för Smarta landsbygder


  By sett från ovan. 2016 lanserade EU-kommissionen konceptet Smart Villages , eller Smarta landsbygder på svenska. Nu, åtta år senare, har två europeiska projekt samlat konkreta verktyg och erfarenheter som underlättar för utvecklingen framåt.
 • Id – framtidens premiumfisk?


  Id som simmar i vatten med grönt i bakgrunden. Att äta mer fisk är bra för både hälsans och miljöns skull. Men de flesta konsumenter föredrar rovfiskar som lax och torsk, medan karpfiskar som exempelvis id ratas. Så har det inte alltid varit. Förr var id en viktig matfisk och skulle kunna bli det igen, menar Örjan Östman vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
 • Ny medlem: KRAV ansluter sig till Landsbygdsnätverket


  Kollage med Robert Dinwiddie Yondt och ett naturbeteslandskap med kor som betar KRAV, Sveriges ledande organisation för hållbarhetsmärkning av livsmedel, har nyligen anslutit sig till Landsbygdsnätverket. Genom medlemskapet siktar de på att stärka banden med andra organisationer i nätverket och främja en mer hållbar landsbygdsutveckling.
 • Ogräs i fröodling bekämpas med AI och kamerateknik


  Vall vid ett rött hus med vita knutar De senaste åren har råttsvingel blivit ett vanligt ogräsproblem i fröodlingen av rödsvingel. Rödsvingel är en av de arealmässigt största vallfröarterna – både i världen och i Sverige. Frö av råttsvingel och rödsvingel är mycket lika varandra. Därför är de extra svåra att rensa bort. Nu har ett innovationsprojekt just startat, där man tar hjälp av AI och kamerateknik för att utveckla en ny metod som förhoppningsvis ska knäcka det här problemet med finansiering genom EIP-Agri.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2024. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #174

Det finns 21 svenska produkter med prestigefylld EU-beteckning – från Kalix löjrom till Skedvi Bröd. De garanterar äkthet, stärker landsbygdsutveckling och skapar jobb. Hör våra gäster i detta avsnitt!

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.