Landsbygdsnätverket
 • Smart hjälpmedel stöttar innovatörer som söker innovationsstödet EIP-Agri


  Animerad bild av en ogräsrobot och framsidan på en rapport Den som har en innovativ idé inom jordbruk, trädgårds- och rennäring kan söka projektstöd från Jordbruksverket för att genomföra ett innovationsprojekt. För att förenkla processen har nu en så kallad exempelansökan tagits fram som är lätt att följa när man fyller i de uppgifter som krävs. Ragni Andersson, som jobbar på innovationssupporten, står bakom materialet som går under namnet Skräppdödaren 2.0.
 • Studie- och yrkesvägledare ska lotsa elever till gröna näringar


  Kollage med bild på Christer Yrjas och Jan Andersson Under Borgeby Fältdagar den 26 och 27 juni får ett femtiotal studie- och yrkesvägledare en utbildningsöversikt om vad och var man kan studera för att jobba inom de gröna näringarna. Arrangörer är Hushållningssällskapet och HIR Skåne i samarbete med Arbetsförmedlingen och LRF Ungdomen.
 • Vem betalar för jordbrukets gröna omställning?


  Vy över ett fält med en blommande kantzon. ”EU har ett stort ansvar och Sverige har möjligheter att påverka EU”. ”Alla behöver engagera sig i kedjan, från produktion till konsumtion.” Det var några av insikterna som kom fram på Landsbygdsriksdagen, i samband med seminariet Jordbrukets gröna omställning – Vem har ansvar och vem ska betala?
 • Så fungerar AKIS – Jordbrukets väg till kunskap och innovation i Sverige


  Jennie Cederholm Björklund i ett kollage med en lantbrukare på ett fält I dagens jordbruk är tillgång till den senaste kunskapen och nya lösningar avgörande. AKIS är ett ramverk som sammanför forskare, rådgivare, företag och lantbrukare för att främja innovation och kunskapsutbyte. Genom AKIS kan svenska lantbrukare öka sin produktivitet, hållbarhet och konkurrenskraft.

Nationell Leaderträff

Ta plats och ta sats - Leader i en ny tid

Årets nationella Leaderträff kommer till Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld den 23-24 oktober.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2024. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #178

Gröna kluster är regionala utvecklingshubbar där lantbrukare, forskare, utbildningar och teknikutvecklare samarbetar för att hitta nya lösningar och skapa konkurrenskraft inom de gröna näringarna. Lär mer med vår panel!

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.