Landsbygdsnätverket
En man i förarhytten på en lantbruksmaskin.

Foto: Lisa Öberg, Scandinav bildbyrå

Attraktiva näringar

Att säkerställa kompetensförsörjningen inom gröna näringar är viktigt för företagen i branschen och för att nå långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling.

 

Attraktionskraften för utbildningar och yrken inom det gröna näringslivet är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning.

 

För att vara attraktiv som bransch och arbetsgivare behöver man bland annat kunna erbjuda en god arbetsmiljö med bra villkor och ett arbetsklimat som är öppet och inkluderande.

Här kommer inom kort mer information om analysgruppens arbete inom temaområdet: Attraktiva näringar.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.

Publicerades