Landsbygdsnätverket

Naturturism

Arbetsgruppen naturturism ska initiera och genomföra aktiviteter för att stärka naturturturismföretagarnas konkurrenskraft.

Arbetsgruppens inledande arbete handlar om att ta fram en kartläggning av de knäckfrågor som har betydelse för naturturismbranschens utveckling tillsammans med en åtgärdsplan. Vissa av åtgärderna kan komma att hanteras gemensamt inom arbetsgruppen medan andra åtgärder kan hanteras separat av olika medlemsorganisationer inom arbetsgruppen. 

Naturturism och ekoturism

Turism är per definition förflyttad konsumtion. Och svensk turism växer och bedöms ha goda framtidsutsikter. Naturen är en av de viktigaste reseanledningarna. Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser. 

Det finns ingen officiell definition av begreppet naturturism. Forskare vid ETOUR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rekommenderar formuleringen ”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning”. 

Ekoturism är däremot ett lite mer definierat begrepp. Ekoturismen ska skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar. Den ska också bidra till en hållbar utveckling i det besökta området. 

Natur- och ekoturism förväntas skapa nya arbetstillfällen, inte minst på landsbygden. 

En bransch med stor potential

Naturturismbranschen har en stor utvecklingspotential. Många av företagarna inom branschen är enmansföretag och det handlar då i stort sett om livstilföretagare. För att kunna utveckla branschen utifrån det ökade intresset för naturturism som vi ser är branschen i behov av att få stöd i en rad utmaningar. 

Grunden för all natur- och ekoturism är kunder och enskilda entreprenörer. Det är viktigt att öka kunskapen om branschens möjligheter och utmaningar liksom dess svagheter och styrkor. Kunskap som omgående kan komma till användning för att också stärka genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och det operativa programmet för lokalt ledd utveckling inom regionala och sociala fonden samt inom olika myndigheters arbete med att främja en positiv utveckling av branschen. 

Friluftsliv

Den ideella sektorn med ett engagerat föreningsliv har stor betydelse för branschens tillväxt sett ur ett konsumentperspektiv. Det är genom friluftslivets föreningsstruktur som mångas intresse för naturen väcks och i förlängningen kan detta leda till att mer specifika upplevelser och kompetenser efterfrågas och konsumeras. 

En videopresentation av arbetsgruppen Naturturism. Arbetsgruppens ordförande Leif Öster berättar om arbetet som pågår: