Landsbygdsnätverket

Kontakta oss

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna.

Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli

Maria Gustafsson, kanslichef

Maria.Gustafsson@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 51 04

Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli

Ulrika Holmgren, samordnare och ställföreträdande kanslichef

Ulrika.Holmgren@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 52 08

Ulrika samordnar Landsbygdsnätverkets arbete med Leader och arbetsgruppen Smarta landsbygder.

Maria Gustafsson

Anna Hedberg, samordnare

Anna.Hedberg@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 89 49

Anna samordnar arbetsgrupperna Hållbara gröna näringar och Kompetensrådet för det gröna och naturbaserade näringslivet.

Veronica Andrén

Veronica Andrén, samordnare

Veronica samordnar nätverkets arbete med fiske och vattenbruk, arbetsgruppen Ung inkludering och Innovationsfrämjande i landsbygder. Hon samordnar också Ta dig an en utmaning inom arbetssättet Utmaningsdriven nätverksprocess.

Veronica Andrén

Julia Löf, samordnare

Julia samordnar arbetsgruppen för Ung inkludering i landsbygdsutveckling. Hon arbetar också med arbetsgrupperna inom Hållbara gröna näringar och Kompetensrådet för det gröna och naturbaserade näringslivet.

Emma Svensson, samordnare

Emma samordnar arbetsgruppen Miljö och klimat. Hon arbetar också med planering av konferens om framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik som anordnas inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Veronica Andrén

Jennie Cederholm Björklund,
samordnare och innovationscoach

Jennie samordnar nätverkets arbete med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. I det ingår ansvar för innovationssupporten till EIP-Agri och kontakterna med andra EU-länder i innovationsfrågor. Hon coachar även i hur vi kan jobba på nya sätt med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar, dvs hur vi kan hitta sätt att utveckla kunskap, arbetssätt och resultatspridning.

Johanna Larsson

Johanna Larsson, projektledare

Johanna är projektledare för Gröna kluster-erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling.

Eva Sundberg

Eva Sundberg, projektledare MATtanken

Eva är projektledare, projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider).


Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Lundstedt, samordnare

Anna jobbar med projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider).

Suzanne Printzell

Suzanne Printzell, administratör

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon bistår med administration vid nomineringen av ullbaggar, administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Marie Söderström

Marie Söderström, administratör

Marie hanterar fakturor och utbetalningar, ekonomiredovisning, inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket och samordnar inför nominering av ullbaggar. Hon jobbar också med webbadministration.

Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Ingrid.Whitelock@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 59 09 och 072-977 59 34

Ingrid är producent för podden Landet. Hon ansvarar för AKIS nyhetsbrev och arbetar med nätverkets kommunikationsstrategi. Ingrid arbetar också med kommunikationsfrågor för arbetsgrupperna Hållbara gröna näringar, Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar, Klimatanpassning samt Miljö och klimat.

Sara Uddemar

Sara Uddemar, kommunikationssamordnare

Sara.Uddemar@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 63 07 och 070-949 60 71

Sara ansvarar för webbinarieserien Landet lär. Hon arbetar också med kommunikationsfrågor i arbetsgrupperna Innovationsfrämjande i landsbygder, Smarta landsbygder samt med Leader.

Porträttbild Anna Kim-Andersson

Anna Kim-Andersson, kommunikationssamordnare

Anna är kommunikationssamordnare för projektet MATtanken, ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider, samt delprojektledare för arbete som rör främjande av vildsvinskött i offentliga kök.

Tobias Henning

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Tobias arbetar med kommunikationsfrågor i nätverkets arbete med fiske och vattenbruk, i arbetsgruppen Ung inkludering, samt i projektet MATtanken.

Tobias Henning

Rani Karlsson Norberg, kommunikationssamordnare

Rani arbetar med kommunikationsfrågor i nätverkets arbete med webbinarieserien Landet Lär samt i arbetsgruppen Landsbygdsveckan

Porträttfoto Sofia Denzler.

Sofia Denzler, kommunikationssamordnare

sofia.denzler@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 52 31

Sofia är kommunikationssamordnare i projektet MATtanken. Hon arbetar framförallt inom Ett nytt recept för skolmåltider.


Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?


Fakturera Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturera oss elektroniskt via e‑faktura. PDF-fakturor räknas inte som elektronisk faktura.
Klicka in dig på rubriken ovan, Fakturera Jordbruksverket, för instruktion.
Ange referensnummer 10014 (numret betyder Landsbygdsnätverket).
Betalningsvillkor är 30 dagar.
Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Postadress
Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Godsleverans
Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Oskarshallsgatan 1
553 29 Jönköping

Besöksadress
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

Hitta till Jordbruksverkets huvudkontor (google.se/maps)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.