Landsbygdsnätverket

Innovationssupporten för innovationsstödet EIP-Agri

Supporten finns till för dig som är intresserad av innovationsstödet EIP-Agri. Vi pratar gärna med dig om möjligheten att utveckla din idé till en produkt eller tjänst. Det är viktigt att projektets syfte är att skapa nytta för företagare inom lantbruk, trädgårds- eller rennäring.

Läs mer om supporten och vad de kan göra

Vi kan alla svara på allmänna frågor om innovationsstödet EIP-Agri. Nedan ser du vilka specifika områden vi har hand om.

Innovationssupporten

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Lisa Germundsson

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Innovationscoachen AKIS

Veronica Andrén

Innovationscoach
Jennie Cederholm Björklund
070-584 55 99