Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 15 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Harald Svensson

Ordförande
Jan Cedervärn
Jordbruksverket
036-15 60 13

Anneli Gunnars

Ledamot
Anneli Gunnars
Naturbruksskolornas förening
070-382 28 00

Christina Milén Jacobsson

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521-72 55 15

Åse Classon

Ledamot
Irene Oskarsson
Hela Sverige ska leva
070-574 44 54

Ledamot
Klas Fritzon
Tillväxtverket
08-681 91 00

Marianne Wetterin

Ledamot
Marianne Wetterin
Naturvårdsverket
010-698 14 23

Ledamot
Sofia Björnsson
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08

Tore Jonsson

Ledamot
Tore Johnsson
Sv Fiskares Producentorg
070-753 40 61

Anders Johansson

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Caroline Waldheim

Ledamot
Caroline Waldheim
Svenska Fotbollförbundet
072-540 03 59

Ledamot
Eva Engström
Länsstyrelserna
010-225 33 95

Ledamot
John Gambe
Lokalt ledd utveckling FOG
0498-501 80

Ledamot
Lovisa Westling
Lokalt ledd utveckling
070-882 06 10

Patrik Nilsson

Ledamot
Mathias Mellgren
Företagarna
070-602 08 19

Thomas Norrby

Ledamot
Thomas Norrby
Sveriges Lantbruksuniversitet
018-67 18 89

Adjungerad resurs
Lena Callisen
Jordbruksverket
036-15 57 78

Lisa Germundsson

Adjungerad resurs
Åza Rydén
Svenska ESF-rådet