Landsbygdsnätverket

AKIS-gruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen AKIS

Lisa Germundsson

Ordförande
Magnus Börjeson
AgroÖst
070-624 74 94

Arne Bergh

Ledamot
Arne Bergh
Jordbruksverket
036-15 64 92

Ledamot
Jørgen Korning
RISE
070-313 69 96

Lisa Germundsson

Ledamot
Marie Gidlund
Sweden Food Arena
070-611 21 10

Sofia Björnsson

Ledamot
Per Hansson
SLU
070-672 75 44

Sofia Björnsson

Ledamot
Stephanie Kindbom
Jordbruksverket
036-15 64 16

Lisa Germundsson

Ledamot
Alexander Alvsilver
Vinnova
08-473 30 00

Lisa Germundsson

Ledamot
Camilla Hansson
Sametinget
063-15 08 57

Ledamot
Kristina Anderback
Agroväst
070-516 61 16

Sofia Björnsson

Ledamot
Mattias Norrby
Stiftelsen lantbruksforskning
076-770 82 10

Sofia Björnsson

Ledamot
Rebecca Källström
LRF
010-184 44 89

Sofia Björnsson

Ledamot
Ulrik Lovang
Branschråd för lantbrukets
rådgivningsföretag
070-643 44 69

Lisa Germundsson

AKIS-samordnare
Jennie Cederholm Björklund
Landsbygdsnätverket
070-584 55 99

Kanslirepresentant, stödjande
Anna Hedberg
Landsbygdsnätverket
036-15 89 49