Landsbygdsnätverket
En runt illustration med texten Levande bygder - smartare och varmare samverkan. Runt cirkeln finns fyra mindre cirklar med texten Var är vi?, Vad vill vi?, Vad har vi?, Vad ska vi göra?

Levande bygder

- Smartare och varmare samverkan

Här hittar du exempel på verktyg för lokal utveckling samt inspiration och metoder från omställningsrörelsen. Målet är att ge bygder, samhällen och platser hjälp för att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns.

Frågorna Var är vi, Vad vill vi, Vad har vi och Vad ska vi göra hjälper er att välja rätt ingång utifrån hur långt er bygd har kommit med lokala planer. Eftersom lokal utveckling är en ständigt pågående process och inget som blir ”färdigt”, kan ni välja ingång beroende på var ni befinner er just nu.

Instruktioner

Ni börjar genom att klicka på någon av länkarna nedan. Ni kan börja var ni vill. Om ni har gjort något tillsammans förut kan ni börja på Vad har vi? Där identifierar ni det arbete och de projekt som ni redan har gjort. Om ni precis har satt igång, eller vill ta nya tag, börja med Var är vi?

När ni väljer någon av frågorna nedan, kommer ni till en ny sida. Den har tre underrubriker: huvudet, hjärtat och handen. De finns för att påminna om att det är viktigt att engagera flera delar av oss så ofta som möjligt. Alla delar behövs. På undersidorna finns tips på vad ni kan göra utifrån huvud, hjärta och hand. Här finns länkar till verktyg, metoder och övningar.

Bjud in!

Vilka är då ”vi”? Det kan vara en grupp i en bygd, en hel bygd eller grupper från flera närliggande bygder. Tänk till så att det blir så bred representation som möjligt av exempelvis unga, äldre, nyanlända, företag och föreningar. Här behöver ni ha med människor med olika erfarenhet och bakgrund. Ju mer blandad grupp, desto kreativare samtal.

Tänk också på hur ni utformar er möte. Tips på mötesmetoder hittar ni på Servicebankens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Illustration med texten Var är vi? Över texten finns en kartnål.

Här tar ni reda på var ni i bygden är just nu genom att göra en nulägesanalys. En bild av vad ni redan har gjort i bygden och vad ni saknar ger er en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.

Illustration med texten Vad vill vi? Över texten syns en karta.

Här utformar ni er vision för bygden, det vill säga där ni vill vara i en önskad framtid. En bra, gemensam vision stärker relationer, samlar bygden och gör den mer livfull.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.

Illustration med texten Vad har vi? Över texten syns en glad person, ett mynt och en morot.

Här inventerar och kartlägger ni det och de som finns i bygden som kan bidra till att uppnå visionen.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.

Illustration med texten Vad ska vi göra? Över texten finns en skiftnyckel och en kratta.

Här tar ni reda på vad ni ska göra i bygden, det vill säga vilka aktiviteter eller projekt som kan leder till att förverkliga er vision. Ni tittar också på när ni ska göra dem.

 

Klicka på bilden för att komma till sidan.