Landsbygdsnätverket

Så hjälper du till

Grunden för Smarta landsbygder är engagerade invånare. Men kommuner och regioner kan underlätta för platser att bli smartare. Det kan handla om att skapa en röd tråd mellan utvecklingsforum och översiktsplanering och att få in lokala planer i strategisk planering på övergripande nivå. Offentliga aktörer har då en viktig roll som möjliggörare som lotsar och banar väg så att idén som uppstår på lokal nivå blir möjlig att genomföra.

Hur kan kommuner och regioner vara möjliggörare för Smarta landsbygder?

Den 18 och 25 januari 2020 samt den 1 februari 2021 genomförde arbetsgruppen för Smarta landsbygder en serie med workshoppar. Målet var att ge tjänstepersoner i kommuner och regioner verktyg för att på bästa sätt stödja utvecklingen av Smarta landsbygder. I den inspelade sammanfattningen summerar Regina Westas Stedt och Daniel Granello från arbetsgruppen workshopparna.

Se den inspelade sammanfattningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av de tre workshoparna

På sidan nedan finns en skriftlig sammanställning av lärdomar från workshopparna.

Samverkan för Smarta landsbygder - hur då?

Verktyg för att stärka landsbygdsperspektivet

Tillväxtverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram ett antal verktyg för att hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att putsa sina geografiska glasögon och stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet.

verktyg för att stärka landsbygder - Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration av kunskapens äpple från Tillväxtverket.

Utvecklingsguide kommun och region

Varför uppfinna hjulet på nytt? Ta del av Tillväxtverkets guide med en mängd exempel på hur kommuner och regioner kan möta framtidens behov. Det kan spara tid för dig som vill satsa på utveckling utan att behöva tänka ut allt från början.

Läs mer på tillväxt-
verkets WEBBsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie om Smarta landsbygder

Vad innebär Smarta landsbygder i ett svenskt sammanhang, vilka är drivkrafterna och hur kan konceptet tydligare involveras i framtida strategier för landsbygdsutveckling? Det är några av de frågor som en agronomstudent på SLU har tittat på i ett praktikprojekt för Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Läs rapporten här Pdf, 515.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett antal personer står uppradade med sina BID-diplom. Till höger syns Smarta landsbygder-loggan.

Smarta landsbygder inför 2023-2027

Den 23 februari 2021 genomförde arbetsgruppen en digital workshop med fördjupning om hur Leader kan planera för och arbeta med Smarta landsbygder i kommande programperiod.

SE INSPELADE FÖRELÄSNINGAR HÄR

Samverkansmodell för civilsamhället och offentliga aktörer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Modellen kan anpassas utifrån olika verksamheters behov och fungerar på både lokal, regional och nationell nivå.

LÄS MER PÅ MUCF:s HEMSIDA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den smarta Vingåkersbygden

Vingåkers kommun har som målsättning att Vingåkersbygden ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. De menar att en smart landsbygd handlar om att se till helheten och där alla delar av Vingåkersbygden är lika viktiga för att få en hållbar samhällsutveckling. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter, näringsliv och civilsamhälle är centralt för att skapa förutsättningar för smarta lösningar och arbetssätt.

LÄS MER PÅ VINGÅKERS KOMMUNS HEMSIDA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem gör vad och när för att en bygd ska bli smartare?

I avsnitt 68 av podden Landet handlar det om vilka verktyg som finns för att främja fler smarta landsbygder.

Smarta landsbygder och lokalt ledd utveckling

ENRDs (Europeiska landsbygdsnätverket) tematiska grupp Smart Villages har tagit fram en översikt som visar vilken roll lokalt ledd utveckling kan ta för att underlätta för Smarta landsbygder-inititativ.

Vill du ta del av översikten? Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se

Landet lär om smarta
landsbygder i Finland

I avsnitt 13 av Landet lär föreläser
Lauri Hyttinen från finska
Landsbygdsnätverket om hur man
jobbar för att främja smarta
landsbygder i Finland.

Se webbinariet genom att klicka på
filmen till höger.

Tommy Nilsson och Anna Johansson sitter bredvid varandra framför varsin dator. Till vänster syns Smarta landsbygder-loggan.

Service och bredband ger smarta landsbygder


Smarta landsbygder handlar om många saker och engagerar många aktörer. En av dem är Hela Sverige ska Leva som på flera plan arbetar för att skapa livskraftiga landsbygder. Service i samverkan och Byanätsforum är två bra exempel.

Läs HELA ARTIKELN HÄR

"Rural" samlar aktiva bybor i hela landet


Hur skapar man en positiv utveckling på landsbygden? Hur lär vi av varandra? Det är några av de frågor som projektet Rural fokuserar på.

Läs HELA ARTIKELN HÄR

Ett antal personer står uppradade med sina BID-diplom. Till höger syns Smarta landsbygder-loggan.

Succémetod ska utveckla svenska landsbygder


Med hjälp av samverkansmodellen BID har flera svenska stadskärnor fått nytt liv. Nu ska succékonceptet anpassas till mer renodlad landsbygdsutveckling i ett kommande projekt i Dalarna och Värmland.

Läs HELA ARTIKELN HÄR

Digital nätverksträff: Smarta landsbygder i framkant

Den digitala nätverksträffen den 6 november 2018 hade temat Smarta landsbygder i framkant. Träffen samlade cirka 400 deltagare
på 19 olika platser i landet.

Läs HELA ARTIKELN HÄR