Landsbygdsnätverket

Landsbygdens Bästa 2017

De bästa projekten och företagen belönades med Ullbaggepriset vid Landsbygdsgalan på Klockargården i Tällberg.

Vinnarna

Årets sysselsättningspris i gröna näringar: Färna odlingar

Läs artikeln här Öppnas i nytt fönster.

Juryns motivering:

”Färna odlingar och Johan Matsander bidrar genom sin bärodling till att odlingslandskapet hålls öppet i en trakt som annars domineras av skog. Ett lyckat samarbete förs med Färna Herrgård som köper och serverar bären Johan producerar samt arrenderar ut mark till honom. Med outtröttlig energi och stor arbetskapacitet har Johan skapat ett konkurrenskraftigt företag i en bygd där det nästan inte finns några jordbruksföretag kvar. Företaget skapar dessutom många arbetstillfällen för nya svenskar.”

Årets sysselsättningspris i blå näringar: Störodling i Strömsnäsbruk -

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”Störodling i Strömsnäsbruk har siktet inställt på att producera 1 000 kilo störrom per år. Så skapas en ny näring och nya jobb inom en region som normalt sett har en väldigt liten verksamhet inom de blå näringarna. Satsningen har pågått sedan 2015 och nu har de första störynglen flyttat in i bassänger i ortens nedlagda pappersbruk. Därmed har företaget tagit ett viktigt steg i uppbyggnaden av en långsiktigt hållbar verksamhet till godo för många.”

Årets sysselsättningspris i övriga landsbygdsnäringar: Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge har en positiv inverkan på sin bygd genom att erbjuda arbetstillfällen och lokal service till innvånarna. Ett femtiotal personer har under åren fått sysselsättning och en ny framtidstro i ett område där det tidigare skett stora industrinedläggningar. Fixarna startade som ett projekt och har nu blivit en lyckad ordinarie verksamhet som en förebild att inspireras av.”

Årets landsbygdsinnovation: Uppgrenna Naturhus

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”Uppgrenna Naturhus är stället där Bodil Antonsson med en tydlig vision och uthållighet har utvecklat ett unikt kretsloppshus för återhämtning, inspiration och möten. Bodil visar på ett hållbart sätt att bygga och bo samt bedriva verksamhet. Mötesplatsen rymmer delar som ekokafé, odling, kultur, friskvård, konferens och logi. Uppgrenna Naturhus är ett iögonfallande landmärke och en milstolpe som visar nya, kreativa sätt att driva affärsverksamhet på landsbygden.”

Årets integrationspris: Ny på landet

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”Ny på landet är projektet som hittat samverkansformer mellan landsbygdsföreningar och etniska föreningar. Gemensamma aktiviteter har visat på möjligheterna på landsbygden. Aktiviteter som genomförts har organiserats av en landsbygdsförening och en etnisk förening vilket har lett till nya nätverk. Kulturella hinder och oskrivna regler som kan innebära hinder är något som projektet har lyckats eliminera. Det har bidragit till ökad kunskap om utrikesfödda och om vad den svenska landsbygden har att erbjuda.”

Årets klimat- och miljöpris: Peckas naturodlingar

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”Peckas naturodlingar har gått från en småskalig försöksanläggning till en anläggning som ska producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år. Det är resultatet av fiskodlaren Pecka Nygårds vision - en storskalig produktion av livsmedel odlade på ett hållbart sätt som distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter. Företaget har fått stor uppmärksamhet och projekterar nu för etablering i Sveriges storstadsregioner.”

Årets pris Unga i landsbygdsutveckling: Älvkarleby Idrottsklubb

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”Älvkarleby idrottsförening har genom ett projekt satsat på en framtidens idrottsplats som tar ett stort samhällsansvar för ungas aktivering, bygdens integrationsarbete och skapandet av en positiv generationsövergripande mötesplats. Projektet visar att ett engagemang med idrotten som verktyg för bygdeutveckling, ungdomsarbete och integration knyter samman budskapet att en levande idrottsförening ger en levande landsbygd.”

Årets pris för internationellt samarbete: Time for Interaction -

Läs artikeln här

Juryns motivering:

”I projektet Time for Interaction kombineras insatser på hemmaplan med utbyte av erfarenheter från Tyskland och Österrike. Inriktningen på ungdomar, kultur och sociala frågor skapar tillsammans med yrkesorientering, utbildning och samarbete med lokala småföretag en helhet för integrationen. Volontärernas roll i integrationsarbetet utvecklas med hjälp av idéer från de andra länderna i projektet.”

Folkets Pris: CUL i Tun

Läs artikeln här

Av alla drygt 3200 röster som kom in till Folkets pris så föll 600 på CUL i Tun som därigenom vann med mycket god marginal gentemot de övriga 24 kandidaterna.

CUL i Tun i Lidköpings kommun visar vilken viktig roll den lokala lanthandeln kan ha för sin bygd. Lanthandeln är idag en naturlig samlingpunkt i bygden där dagligvaror, kultur, mat och annan service nu finns tillgänglig för alla. CUL i Tun erbjuder en grundläggande service vilket gör att många väljer att spara in på långa resor för att istället konsumerar lokalt. Detta bidrar och stärker den lokala handeln vilket är vägen till en hållbar utveckling i samhället.