Landsbygdsnätverket

Övriga slutnominerade

Sysselsättning i gröna näringar - Nyskördade morötter i Fjälkinge

Sysselsättning i gröna näringar - Rastens mejeri

Sysselsättning i blå näringar - Skaldjursresan

Sysselsättning i blå näringar - Stora Risten Fisk

Sysselsättning i övriga landsbygdsnäringar - Glasets Hus

Landsbygdsinnovation - Brännland Cider

Landsbygdsinnovation - Eriksgården

Integration på landsbygden - Sambusa

Integration på landsbygden - Vägkorset

Klimat och miljö - MMG Konsult

Klimat och miljö - Rädda Immeln

Unga i landsbygdsutveckling - 4 Hip Hop elements

Unga i landsbygdsutveckling - Östjädra gård

Internationellt samarbete - Empire of the Sun

Internationellt samarbete - Immigrant integration