Landsbygdsnätverket

Montage av illustrationer gjorda av Septemberfilm: Ivar Edding.

Vad vet du om vattenbruk och fiske?

Vattenbruk och fiske är två näringsgrenar i Sverige som många kanske inte vet så mycket om. Visste du till exempel att det odlas fler djurarter inom vattenbruket än inom traditionellt lantbruk? Eller att det svenska yrkesfisket är en starkt diversifierad bransch med olika förutsättningar. Här omfattas allt från trålfiske efter sill i Nordsjön till kustnära fiske med nät och bur, men även det mer småskaliga insjöfisket efter kräfta och gös.

Det dynamiska vattenbruket

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling och uppfödning av vattenlevande djur och växter. Här finns många likheter med traditionellt lantbruk, med skillnaden att produktionen sker i vatten — och att antalet djurarter som odlas är mycket större. 

Vill du veta mer om vattenbruk? Artikeln Det dynamiska vattenbruket  ger överblick över svenskt vattenbruk. Ta också del av fördjupningstexterna kring några av vattenbrukets viktigaste frågor, se nedan.

Yrkesfisket – en diversifierad bransch

Svenskt yrkesfiske, som sker i både stor och liten skala och i både söt- och saltvatten, generar många olika typer av värden. God och hälsosam mat, kulturella värden och arbetstillfällen på landsbygden, för att nämna några.

Yrkesfisket är en bransch som många tror sig känna till men det finns många facetter som bör belysas för att man ska få en helhetsförståelse. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fiske och vattenbruk hoppas att Yrkesfisket - en diversifierad bransch tillsammans med fördjupningstexterna nedan kan höja kunskapen hos den som är intresserad och nyfiken på att lära sig mer.