Landsbygdsnätverket

Stöd till etniska organisationer på landsbygden

På den svenska landsbygden finns det många asylsökande och nyanlända. Många skulle kunna bli medlemmar i de etniska organisationer som finns i Sverige.

Att vara medlem i en förening gör det enklare för asylsökande och nyanlända att engagera sig i olika aktiviteter och skapa kontakter. Starkare etniska föreningar innebär också en ökad möjlighet för utrikesfödda att vara en del av det svenska samhället och i landsbygdsutvecklingen.

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och Samarbetsorganisationen för etniska organisationer i Sverige (SIOS) har bjudit in till ett samarbete för att stärka etniska organisationer lokalt och regionalt. I denna rapport finns arbetet sammanfattat från 2016 och 2017. Rapporten visa exempel på hur föreningar och kommuner kan arbeta för att ge stöd åt och samarbeta med etniska föreningar i landsbygdsutvecklingen. Arbetet fortsätter under 2018.

Vill du läsa rapporten? Skicka ett mejl till nils.lagerroth@jordbruksverket.se