Landsbygdsnätverket
King_o_Marianne_opt

Integrationsenkäten

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp har fått hjälp med att skaffa en överblick kring vilka aktiviteter som pågår lokalt för att ge stöd och hjälp till asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Det handlar om hur till exempel kommuner, föreningar och enskilda i ett samhälle ordnar olika insatser och aktiviteter. Resultatet visar på 85 lokala initiativ för att främja integration av asylsökande och nyanlända på landsbygden.

Vi har fått in 85 svar från olika delar av landet. Du kan läsa dem under Mer information nedan. Alla svaren finns fördelade länsvis i ”Enkätsvar”. Du kan också hitta svaren utplockade utifrån dem som är särskilt engagerade med att ta fram praktikplatser, de som jobbar med att hitta bostäder och de som genomför fotbollsaktiviteter. Vill du se hur många svar som kommit in från olika län hittar du det via länken längst ner. 

Svaren ska fungera som underlag för erfarenhetsutbyte och inspiration för alla som är engagerade. De kommer också att ligga till grund för att mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlemsorganisationer kan genomföras till stöd för asylsökande och andra nyanlända på landsbygden, inom exempelvis landsbygdsprogrammet.

Mer information

  • Alla enkätsvar
  • Alla enkätsvar kring praktikplatser
  • Alla enkätsvar om fotbollsaktiviteter
  • Alla enkätsvar om att hitta bostäder
  • Svarsfrekvens olika län

Vill du ta del av en eller flera enkätsvar?
Skicka ett mejl till Nils.Lagerroth@jordbruksverket.se