Landsbygdsnätverket

Kollektivtrafik

Det är klimatsmart att samåka och nyttja kollektivtrafik - när det finns. Möjlighet till kollektivtrafik är också en förutsättning för att människor utan körkort eller körförmåga ska kunna bo på landet. För nyanlända i landsbygder är det kollektiva åkandet ofta en avgörande faktor för livskvalitet, arbete och utbildning. Men - ofta saknas möjlighet till kollektivtrafik i Sveriges landsbygder vilket gör att andra alternativ skapas.

Dokumentation av samåkningskonferens

Konferensen Innovativa kollektivtrafiklösningar på landsbygden ägde rum på Långshyttans folkets hus 24–25 november 2017.

Arrangörer: Hela Sverige ska leva Dalarna, Hedemora kommun och Älvdalens kommun.

Finansiär: Länsstyrelsen Dalarna.

Vill du läsa dokumentationen?
Skicka ett mejl till Nils.Lagerroth@jordbruksverket.se