Landsbygdsnätverket
Veterinär

Inspirationsfilmer

Lyckad integration på landsbygden innebär också en lyckad landsbygdsutveckling. Den svenska landsbygden kan utvecklas genom de kunskaper, erfarenheter och intressen som utrikesfödda har med sig till Sverige. Det behövs också ett ökande - inte minskande - befolkningsunderlag för att privat och offentlig service ska kunna finnas kvar.

När Landsbygdsnätverket arbetar med integration står landsbygdens behov och resurser lika mycket i centrum som utrikesföddas behov och resurser. För att integration på landsbygden ska bli framgångsrik behövs både ett öppet föreningsliv, bostäder, praktikplatser, jobb och kunskaper om möjligheter för eget företagande. Gruppen arbetar för att integration, tillsammans med andra insatser, ska bidra till landsbygdsutveckling.

Goda exempel - film

Under 2016 har integrationsgruppen tillsammans med filmaren Basem Nabhan tagit fram goda exempel på hur praktikplatser ordnats för asylsökande och asylsökande som startar företag. Se Bashar, Huruy och Meseret berätta om hur de upplever sin praktik och vad det betyder för dem. Se också filmen om Orust Mirakel, som handlar om att vara aktiv under tiden som asylsökande, starta företag, gynna lokala matproducenter och främja integrationen. Filmerna ser du längst ned på sidan.

Mer information


Vill du läsa rapporten:
Lyckad matchning - goda exempel på projekt inom landsbygd och integration
Skicka ett mejl till Nils.Lagerroth@jordbruksverket.se