Landsbygdsnätverket
Collage med bilder på fiskfiléer, fiskar och hamnvyer.

Foto högra bilden på nedre raden: Birger Lallo, Skandinav bildbyrå

Kapitel 6: Vägledning för upphandling av fisk och skaldjur

Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur innehåller stöd och vägledning för upphandling av fisk och skaldjur.

Upphandlingsmyndigheten har också en riskanalystjänst Länk till annan webbplats. som underlättar för dig att identifiera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Där kan du också få tips om hur du kan hantera riskerna. Läs mer om hållbarhetsrisker inom fisk och skaldjur här Länk till annan webbplats.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns både information och stöd i form av tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor som kan användas vid framtagandet av upphandlingsdokument vid upphandling av fisk och skaldjur.

Exempel på produkter som kan omfattas av kriterierna är vildfångade och odlade fiskarter och skaldjur. Med skaldjur avses både kräftdjur och blötdjur såsom räkor och musslor, dock ej alger. Enkla och beredda produkter med ett fisk- och/eller skaldjursinnehåll på minst 20 %. Exempel på produkter:

  • Färsk, kyld och fryst hel fisk
  • Färska, kylda och frysta skaldjur (kräftdjur och blötdjur) med eller utan skal
  • Filé ren eller panerad
  • Inläggningar med eller utan smaksättning
  • Konserver
  • Färs och burgare
  • Gratäng
  • Nuggets
  • Kaviar och romprodukter
  • Surimi och ”crab-sticks”

  Särskilda kontraktsvillkor finns för:

  De särskilda kontraktsvillkoren för Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur och Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk syftar till att leverantören åtar sig att under kontraktstiden inte leverera fisk och eller skaldjursprodukter som är rödmarkerade eller angivna som sårbara bestånd/arter (basnivån) alternativt endast leverera fisk och skaldjur från bestånd/arter som bedöms som hållbart nyttjade eller vattenbruk som bedöms som hållbara gällande ett antal parametrar (avancerad nivå). Som underlag till kontraktsvillkoret ska den upphandlande myndigheten välja en lista eller resursöversikt.

  Förteckning över listor och resursöversikter

  Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en förteckning över listor Länk till annan webbplats. och resursöversikter som omfattar de vanligast förekommande arterna i offentliga kök och som kan användas som underlag till kontraktsvillkoret.

  Förteckningen innefattar WWF Världsnaturfondens fiskguide, Internationella Havsforskningsinstitutet (ICES), SLU Aqua och Havs och vattenmyndighetens resursöversikt och The Marine Conservation Society Good Fish Guide (MCS), beskrivning av innehållet i listan inklusive de arter och hållbarhetsparametrar som omfattas, även en tabell med en översikt om i vilken lista/resursöversikt som råd finns avseende vanliga arter i offentliga kök.