Landsbygdsnätverket

Foto mittenbilden nere: Birger Lallo, Skandinav bildbyrå.

Fisk och fiske – vad är det som gäller?

Skriften Fisk och fiske – vad är det som gäller? är ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av mat och den intresserade konsumenten.

Fisk och annan sjömat är bra och klimatsmart mat. Ur många synpunkter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd problem och globalt sett är inte alla fisken eller vattenbruk så hållbara som vi skulle önska.

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk vill med denna skrift försöka ge lättillgänglig information till ansvariga för inköp och upphandling av livsmedel och till en intresserad allmänhet, för att kunna göra ännu bättre medvetna val av sjömat.

Eftersom både mänsklig aktivitet och biologiska sammanhang är i ständig förändring har vi ambitionen att regelbundet uppdatera denna publikation.

Skriften uppdaterades senast i oktober 2020.

Fristående kapitel

Varje kapitel kan läsas fristående beroende på vilket område du vill fördjupa dig i. Här kan du ladda hem de enskilda kapitlena var för sig. Längst ner på denna sida kan du ladda hem skriften i sin helhet.

Kapitel 1

Det svenska yrkesfisket levererar färsk fisk från hav och sjö (pdf) Pdf, 462.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur går det svenska yrkesfisket till? Vilka arter fångas och i vilka mängder? Hur regleras det så att det bedrivs på ett hållbart sätt? Vilka kostrekommendationer finns?

Kapitel 2

Svenskt vattenbruk (pdf) Pdf, 389.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är vattenbruk och hur ser den svenska produktionen ut? Kan fiskodling göras på ett hållbart sätt? Hur är det egentligen med foderfisket? Kan man odla annat än lax?

Kapitel 3

Hur mycket får man fiska? (pdf) Pdf, 361.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur går det till när man undersöker fiskbeståndens storlek? Vem bestämmer över fiskekvoterna? Vad är ICES och hur bidrar deras arbete till hållbara fiskekvoter?

Kapitel 4

Från fångst till konsument – så säkras fiskens kvalitet (pdf) Pdf, 332.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur hamnar fisken hos konsumenten? Vem gör vad i leverantörskedjan? Hur arbetar man för att bibehålla kvalitén genom alla led?

Kapitel 5

Märkning och certifiering för sjömat (pdf) Pdf, 450 kB, öppnas i nytt fönster.

Vilka olika märkningar, certifieringar och listor finns det som ger konsumentinformation om fisk, skaldjur med mera? Vilka kriterier bygger de på? Vad skiljer dem åt?

Kapitel 6

Vägledning för upphandling av fisk
och skaldjur (pdf) Pdf, 186.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad finns det för stöd vid framtagandet av upphandlingsdokument vid upphandling av fisk och skaldjur? Vilka produkter omfattas av kriterierna? Vilka produkter finns det tekniska specifikationer och/eller kontraktsvillkor för?

Framsida fiskeskrift


Ladda ner hela skriften

Här kan du ladda ner hela skriften
Fisk och fiske - vad är det som gäller? (pdf). Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Du hittar även skriften i vårt
publikationsbibliotek där du kan ta del av en online-version.